Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2022)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
22/03/2022 20 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii
22/03/2022 19 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
21/03/2022 18 Stabilirea impozitelor, taxelor locale și a taxelor speciale începând cu 01 ianuarie 2023, la nivelul comunei Petriș, județul Arad
21/02/2022 17 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad, pentru anul școlar 2021-2022
21/02/2022 16 Aprobarea documentației de apartamentare în 3 unități individuale a imobilului înscris în CF nr. 305436 Petriș, domeniul public, aflat în localitatea Petriș, nr. 83, județ Arad
21/02/2022 15 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
08/02/2022 14 Revocarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 9/27.01.2022 privind aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș
08/02/2022 13 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2022
21/01/2022 12 Implementarea proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
21/01/2022 11 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD”
17/01/2022 10 Aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș
17/01/2022 9 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
17/01/2022 8 Aprobarea listei de investiții pe anul 2022
12/01/2022 7 Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activelor autofinanțate și venituri proprii pe anul 2021
12/01/2022 6 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022
12/01/2022 5 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș
12/01/2022 4 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Petriș - județul Arad pe anul 2022
12/01/2022 3 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș
12/01/2022 2 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2022
12/01/2022 1 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petriş
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
24/03/2022 29 Aprobarea închirierii unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș, județul Arad, în vederea desfășurării de activități comerciale/prestări servicii normativ
24/03/2022 28 Aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al comunei Petriș, județul Arad, pe anul 2022 normativ
24/03/2022 27 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
24/03/2022 26 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 februarie 2022 normativ
24/03/2022 25 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 25 februarie 2022 normativ
25/02/2022 24 Aprobarea cuantumului și numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Petriș, județ Arad, pentru anul școlar 2021-2022 normativ
25/02/2022 23 Aprobarea documentației de apartamentare în 3 unități individuale a imobilului înscris în CF nr. 305436 Petriș, domeniul public, aflat în localitatea Petriș, nr. 83, județ Arad normativ
25/02/2022 22 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
25/02/2022 21 Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 25 februarie 20022 normativ
25/02/2022 20 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 14 februarie 2022 normativ
14/02/2022 19 Revocarea Hotărârii Consiliului Local Petriș nr. 9/27.01.2022 privind aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș normativ
14/02/2022 18 Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad pentru anul 2022 normativ
14/02/2022 17 Aprobarea listei de investiţii pe anul 2022 normativ
14/02/2022 16 Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
14/02/2022 15 Aprobarea contului de execuţie al bugetului local și al bugetului activităţilor autofinanţate și venituri proprii pe anul 2021 normativ
14/02/2022 14 Aprobarea Ordiinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 14 februarie 2022 normativ
14/02/2022 13 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 27 ianuarie 2022 normativ
14/02/2022 12 Alegerea președintelui de ședință normativ
27/01/2022 11 Implementarea proiectului „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
27/01/2022 10 Aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnice - Memoriu justificativ - pentru investiția „ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI PETRIȘ, JUDEȚUL ARAD” normativ
27/01/2022 9 Aprobarea primei înscrieri în Cartea Funciară a imobilului din localitatea Roșia Nouă, nr. 186, nr. top 776,777,778, în domeniul privat al comunei Petriș normativ
27/01/2022 8 Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad normativ
27/01/2022 7 Nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Petriș a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș normativ
27/01/2022 6 Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023
27/01/2022 5 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Petriș normativ
27/01/2022 4 Aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local pe anul 2022 normativ
27/01/2022 3 Actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Petriş normativ
27/01/2022 2 Aprobarea Ordinii de zi de la Sedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 27 ianuarie 2022 normativ
27/01/2022 1 Aprobarea Procesului Verbal de la Ședinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş din data de 23 decembrie 2021 normativ