Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Informații generale

Comuna Petriș  este o comună limitrofă județului Arad, situată la granița cu județul Hunedoara, fiind compusă din localitățile Petriș (reședință de comună), Seliște, Ilteu, Corbești, Roșia Nouă și Obârșia. 

Situată la poalele Munților Zarandului, pe malul drept al râului Mureș, comuna Petriș se învecinează la nord cu teritoriul administrativ al comunelor Brazii și Gurahonț, la est se învecinează cu comuna Săvârșin, iar la sud și la vest cu comuna Zam, județul Hunedoara.

Comuna Petriș este situată la 106 km de Minicipiul Arad și la 52 km față de Municipiul Deva, cu care localitatea este legată nu numai prin șoseaua DN7 (E68), ci și prin magistrala feroviară 200 Arad-Deva-Sibiu-București, localitatea Petriș și localitatea Ilteu având și câte o haltă CFR.

Între limitele administrative, suprafața comunei Petriș este de 12984 ha, având relieful caracteristic Văii Mureșului, cunoscând alternanța zonelor de câmpie din Lunca Mureșului cu cele deluroase de pe poalele Munților Zarandului.

Populația comunei, în anul 2018 a fost de 1337 locuitori, majoritar constituită din persoane de vârsta a treia, înregistrându-se la nivelul comunei, ca și la nivelul altor comune, o migrație a tinerilor spre mediul urban sau sezonier în alte țări.