Comuna Petriș

Rapoarte de activitate consilieri 2021

Conform art. 225 alin. (2) din OUG  57/2019 privind Codul Administrativ, fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.