Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 32/30.03.2023