Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 2/30.01.2023