Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 5/30.01.2023