Comuna Petriș

Rapoarte de activitate consilieri 2018

Conform art. 51 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.