Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Raport privind stadiul implementării măsurilor