Comuna Petriș

Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă