Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 40/30.03.2023