Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 36/30.03.2023