Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Informații generale privind eliberarea Certificatului de Urbanism și a Autorizației de construire