Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 57/26.07.2022