Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 53/26.07.2022