Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 52/26.07.2022