Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 51/30.06.2022