Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 50/30.06.2022