Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 47/30.06.2022