Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 45/13.05.2022