Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 43/13.05.2022