Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 42/13.05.2022