Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 24/25.02.2022