Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 20/25.02.2022