Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 17/14.02.2022