Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 15/14.02.2022