Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 14/14.02.2022