Primăria Comunei Petriș, județul Arad

HCL 12/14.02.2022