Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017