Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș