Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2020