Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 din anexa 2 a HCJ Arad 61/09.04.2015 privind trecerea unor bunuri aflate în domeniul public al județului Arad din administrarea CJ Arad în administrarea UAT-urilor membre ale ADISIGD