Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a unor drumuri de exploatare