Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș, la bugetul ADISIGD, aferent anului 2019