Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației CL Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama CL Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și ch