Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2019