Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aprobarea AA la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, AA la Statut și Statutul reviziut al ADISIGD