Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț Proiect de Hotărâre privind aporbarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018 al comunei Petriș în anul 2019