Comuna Petriș

Proces verbal rezultat selecție dosare concurs ocupare post contractual vacant în cadrul Compartimentului Implementare Fonduri Europene