Comuna Petriș

Proces verbal rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție publică temporar vacantă referent în cadrul Compartimentului Agricol