Comuna Petriș

Proces verbal rezultat probă scrisă concurs ocupare funcție publică temporar vacantă referent în cadrul Compartimentului Agricol