Comuna Petriș

Proces verbal rezultat probă interviu concurs ocupare funcție publică temporar vacantă referent în cadrul Compartimentului Agricol