Comuna Petriș

Proces verbal rezultat final concurs ocupare post contractual vacant în cadrul Compartimentului Implementare Fonduri Europene