Comuna Petriș

Informare schemă ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol

ANUNȚ pentru crescătorii de albine!!


Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 14/2024 a fost instituită o schemă de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.


Astfel, 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐚𝐜𝐞𝐚𝐬𝐭𝐚̆ 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐦𝐚̆ 𝐝𝐞 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭, 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐛𝐢𝐧𝐞:
- 𝐚𝐩𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐞 care dețin atestat de producător valabil la data depunerii cererii;
- 𝐚𝐩𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞, 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐬̦𝐢 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐥𝐞;
- 𝐚𝐩𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐜𝐞
𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐭̦𝐢𝐧, 𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜 𝐬̦𝐢/𝐬𝐚𝐮 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐚𝐭𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐢̂𝐧 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐢 𝐩𝐨𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐚𝐣𝐮𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟓 𝐞𝐮𝐫𝐨/𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐧𝐮𝐦𝐚̆𝐫𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐛𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐭̦𝐢𝐧𝐮𝐭 𝐥𝐚 𝟑𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑.


𝐂𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞:
- să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza națională de date apicolă, prin oficiile pentru zootehnice județene, în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de către DSVSA;
- să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană la data depunerii cererii;
- să nu se afle în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2024.


𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞:
cerere de solicitare a ajutorului pentru efectivul de albine deținut, care cuprinde și declarația pe propie răspundere că nu se află în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2024;
copie C.I./B.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentatului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
împuternicire/procură notarială și o copie a C.I./B.I. al/a unui reprezentant, după caz;
copie a atestatului de producător, în cazul persoanelor fizice;
copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
dovadă cont activ bancă/trezorerie;
copie a documentului de înregistrare/autorizare sanitar veterinară a exploatației apicole/stupinei, eliberat de DSVSA care atestă că solicitantul deține familii de albine la data depunerii cererii;


𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐧/𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐭 𝐥𝐚 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐀𝐠𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚̆ 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐞𝐚𝐧𝐚̆ 𝐀𝐫𝐚𝐝.
În situația în care beneficiarii dețin mai multe exploatații/stupine care sunt situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale, aceștia depun o singură cerere la Direcția pentru Agricultură Județeană pe raza căreia au domiciliul/sediul social sau dețin numărul cel mai mare de familii de albine.


𝐂𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐭 𝐟𝐢 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐬𝐞 în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 14/2024, respectiv 𝐩𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟏𝟏.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟒.


Persoanele interesate pot primi informații suplimentare și sprijin din partea Primăriei Petriș, persoană de contact Bianca Zăhărescu, telefon: 0257433800.