Comuna Petriș

Decizie Garda Forestieră Oradea de nominalizare a ocolului/ocoalelor silvic/silvice care asigură serviciile silvice pentru fondul forestier de maximum 30 ha inclusiv aparținând persoanelor fizice și juridice de pe raza unității administrativ-terito