Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț vânzare teren proprietate privată a UAT Comuna Petriș