Comuna Petriș

Anunț referitor la arderea miriștilor și a resturilor vegetale

Primăria comunei Petriș informează proprietarii de terenuri că incendierea miriștilor și a resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor este strict interzisă, dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

 

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare - Secţiunea 3: Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, art. 94, alin. 1, lit. n). deţinătorii legali de terenuri „nu ard miriştile, stuful, vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

 

Încălcarea prevederilor legale privind „obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă” și doar în situația în care acest lucru se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor OUG 195/2005 (valoarea contravențiilor: între 3.000 și 6.000 de lei pentru persoane fizice și 25.000 și  50.000 lei pentru persoane juridice, potrivit art. 96, , OUG 195/2005).

 

În ceea ce  priveşte arderile care au loc în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate şi pe trenurile supuse refacerii ecologice prevederile legale sunt mai stricte.

Astfel „arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice” conform OUG 195/2005 privind protecţia mediului, constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare sau amendă penală, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Amintim pe această cale faptul că teritoriul administrativ al comunei Petriș se suprapune parțial peste două arii naturale protejate ROSCI0064 Defileul Mureșului și ROSCI0406 Zărandul de Est.