Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț organizare concurs recrutare funcție publică de execuție - referent în cadrul Compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș