Comuna Petriș

Anunț organizare concurs ocupare post contractual vacant referent în cadrul Compartimentului Implementare Fonduri Europene