Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț organizare concurs ocupare funcție publică temporar vacantă Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Petriș