Primăria Petriș, județul Arad

Anunț informare declanșare procedură licitație pentru închiriere spațiu/terenuri aparținând domeniului privat al comunei Petriș